Druk, druk, druk

26-11-2013

Mijn cursisten (deze cursus weer een bijzondere mix van Duits, Litouws, Spaans en Indiaas) zeggen nog steeds grappige dingen. Een kleine selectie van de eerste les die ze gisteren hadden.

De Verenigde Staten
Cursist: “En wat is de US in het Nederlands?”
Ik: “De Verenigde Staten.”
Cursist: “Hoe dan?”
Ik leg uit dat ‘verenigde’ hetzelfde is als 'united’ en 'staten’ hetzelfde als 'states’. “Net als in het Frans,” zeg ik, “daar is het immers 'États-Unis’.”
Cursist: “Wat?! 'États-Unis betekent France?”

Vragen stellen
Ik: “En welke vraag kunnen jullie bedenken met het woord 'wat’?”
Cursist: “Wat?”

Ik: “Kun je een vraag bedenken die begint met het woord 'waarom’?”
Cursist: “Eh.. waarom?”

Druk, druk, druk
Ik: “Hoe gaat het?”
Cursist: “Druk, druk, druk." 
(…)
Cursist: "Dat zeggen ze vaak.”

BIERRR!
Cursist: “Hoe bestel ik informeel een pils?”
Ik: “Informeel?”
Cursist: “Ja, ik denk dat ik het te formeel doe.”
Ik: “Wat zeg je dan meestal?”
Cursist: “'Ik wil graag een biertje bestellen.’ Kan ik ook zeggen: 'Bier.’?”

Vreemde mensen
Ik: “Wanneer gebruik je ook alweer 'u’? En wanneer 'je’?
Cursist: "Tegen mijn begeleider zeg ik u.”
Ik: “En wat zeg je tegen iemand die in een winkel werkt?”
Cursist: “Je.”
Ik: “Waarom?”
Cursist: “Omdat hij in een winkel werkt.”

Ik: “Je komt iemand van je eigen leeftijd tegen in de trein. Wat zeg je?”
Cursist: “U.”
(…)

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Search form